Потврда

Сертификати које смо добили су ИСО сертификат система менаџмента квалитетом, ЕУ ЦЕ сертификат, високотехнолошки сертификат предузећа и сертификат о одобрењу типа мерних инструмената. Такође смо регистровали сопствену робну марку.